Stadsarkivets Beståndsregister

1878 års stiftelse

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1202/09

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,4

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1878-2021

Verksamhetstid

-

Sökord

Maria Magdalena församling; Maria församling