Stadsarkivets Beståndsregister
Träffar: 6 202
 
Träffar/sida:
Första...13141516...Sista
Arbetshemmet för blinda kvinnor i Nynäshamn
SE/SSA/1814
Kungsklippan 6
Arbetslivsfonden i Stockholms län
SE/SSA/1872
Liljeholmskajen
Visst förbehåll
Arbetslöshetskommittén
SE/SSA/0062A
Kungsklippan 6
Arbetslöshetskommitténs nämnd för arbetslösa tobaksindustriarbetare
Arbetslöshetskommittén, Hjälpbyrå 16; Tobaksarbetarnämnden
SE/SSA/3042
Kungsklippan 6
Arbetslöshetskommitténs nämnd för understöd åt måleriarbetarna
SE/SSA/3043
Kungsklippan 6
Arbetslöshetskommitténs hjälpbyråer
Hjälpbyråer (Arbetslöshetskommittén)
SE/SSA/0340
Liljeholmskajen
Arbetslöshetsnämnden
Stockholms stads arbetslöshetsnämnd
SE/SSA/0062B
Liljeholmskajen
Arbetsnämnden i Stockholms stad
Stockholms Stads Arbetsnämnd
SE/SSA/0793
Liljeholmskajen
Visst förbehåll
Arbetsutskottet för bedrivande av en undersökning av Stockholmarnas teater-och konsertvanor
Teatervaneutredningen
SE/SSA/2069
Liljeholmskajen
Arbetsvårdsnämnden
Stockholms stads arbetsvårdsnämnd
SE/SSA/0160
Liljeholmskajen
Första...13141516...Sista