Stadsarkivets Beståndsregister
Träffar: 6 202
 
Träffar/sida:
Första...9101112...Sista
Arbetarmötet 7/10 1883
SE/SSA/3038
Liljeholmskajen
Understödskassan Arbetarnes Ring Stockholm
SE/SSA/1080
Liljeholmskajen
Arbetsberedningen 1938
SE/SSA/3039
Kungsklippan 6
Arbetsberedningskommittén
SE/SSA/0244/08
Kungsklippan 6
Föreningen Arbetsbiet
SE/SSA/0383
Liljeholmskajen
Arbetsförmedlingen i Stockholms län
SE/SSA/1627
Liljeholmskajen
Arbetsförmedlingen i Stockholm
Stockholms stads arbetsförmedling
SE/SSA/0984
Liljeholmskajen
1903 års Arbetsförmedlingskommitté
Arbetsförmedlingskommittén 1903
SE/SSA/3041
Kungsklippan 6
Arbetsgruppen för ytterstadskultur (AGY)
SE/SSA/2064
Liljeholmskajen
Arbetshemmet Emaus för kvinnor
Styrelsen för Arbetshemmet Emaus
SE/SSA/0052R/01
Kungsklippan 6
Visst förbehåll
Första...9101112...Sista