Stadsarkivets Beståndsregister
Träffar: 6 202
 
Träffar/sida:
1234...Sista
Ragnar Oskar Abrahamsén
Abrahamsén, Ragnar Oskar
SE/SSA/3004
Kungsklippan 6
Accisrätten i Stockholm
SE/SSA/1292
Kungsklippan 6
Claes Adelskölds arkiv
Adelsköld, Claes
SE/SSA/0369
Kungsklippan 6
Adelsö kyrkoarkiv
SE/SSA/1486
Liljeholmskajen
Visst förbehåll
Adolf Fredriks folkskola
Adolf Fredriks överlärardistrikt
SE/SSA/1368/01
Kungsklippan 6
Visst förbehåll
Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse
Adolf Fredriks församlings fattighusdirektion, Adolf Fredriks församlingsnämnd
SE/SSA/0185
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings anslag till verksamhet för fattiga
SE/SSA/3005
Liljeholmskajen
Adolf Fredriks församlings arbetsförening
SE/SSA/1441
Liljeholmskajen
Adolf Fredriks församlings arbetsstuga
SE/SSA/1439
Liljeholmskajen
Adolf Fredriks församlings barnhem
SE/SSA/1438
Liljeholmskajen
1234...Sista