Stadsarkivets Beståndsregister
Träffar: 3
 
Träffar/sida:
Ahlströmska skolan
Nya elementarskolan för flickor
SE/SSA/0983/01
Kungsklippan 6, Liljeholmskajen
Visst förbehåll
Johan Jakob Dahlström
Dahlström, Johan Jakob
SE/SSA/3152
Kungsklippan 6
Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse
Ahlströmska stiftelsen
SE/SSA/0983/02
Kungsklippan 6