Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Filip Rosenschein, Biträde

SE/SSA/0024/01/E III a/10_0981

Födelsedatum

18870810

Yrke

Biträde

Födelseort

Rajgrod, Polen

Hemort

Sverige, Stockholm

Nationalitet

Rysk undersåte

Vistelseort

Inedalsgatan 25 I Stockholm

Tid i Sverige

19011099

Orter

Norrköping, Borlänge, Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Innehar fast anställning

Antalet disponerade rum

2 rum och kök

Referenser

T. H. Lapidus, Borås Ch. Jacobowsky, Birgerjarlsgatan 79 Stockholm J. Benno, Götgatan 50

Anledning till att pass ej innehas

var för ung för erhållandet av pass när jag lämnade födelseorten

Datum för underskrift

19210514

Övrigt