Användarregistrering av passhandlingar

Att registrera är lätt - men det är inte lätt att läsa uppgifterna

Du registrerar vad kan läsa på bilden genom att fylla i ett eller fler fält:
namn, titel, datum, ortsnamn och eventuella anmärkningar.

Registrerade uppgifter länkas till bilden. Allt blir genast sökbart.
Stadsarkivet svarar inte för de registrerade uppgifternas kvalitet.

Gör så här

Vill du söka bland registrerade uppgifter? Välj [Sök]
Vill du bläddra bland skannade bilder? Välj [Välj bild via serie / period]