Jakob, M176008010108.JPG
M176008010108.JPG Här kan du registrera in uppgifter 
Titel ?FörnamnEfternamnÖvrigt
 Dessa uppgifter är registrerade 
kompanjonJacobFischer  
sidenvävareBartolomeusPeyron  
Lärling Berggrenarbetare vid Fabriquen 
Lärling Lunbergarbetare vid Fabriquen 
Lärling Heldenstedtarbetare vid Fabriquen 
Lärling Säfströmarbetare vid Fabriquen 
Lärling Rymanarbetare vid Fabriquen 
Lärling Berglinarbetare vid Fabriquen 
Lärling Odeckearbetare vid Fabriquen 
Lärling Ålman15 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Biörkman14 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Bergman17 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Nyberg14 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Svederstedt15 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Löfman15 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Sunström15 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Öberg15 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Teberg19 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Olsten19 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Holmstedt21 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Hartkop18 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Loetin(?)22 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Muderik(?)20 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Paterson18 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Jung22 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Säf18 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Rungren18 år, arbetare vid Fabriquen 
Lärling Alnor20 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellAndersEdén22 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellPetterBilmarck24 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellEricHiertzberg27 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellAnd.Åkerberg26 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellCarlHofman17 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellNilsSpångberg21 år, arbetare vid Fabriquen 
Gesell?Malmberg25 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellEricLind29 år, arbetare vid Fabriquen 
GesellMatsSparman26 år, arbetare vid Fabriquen 
MästarenCarlLind31 år, arbetare vid Fabriquen 
MästarenJohanDahlberg30 år, arbetare vid Fabriquen 
Hus pigaLåtta(?)Bilfelt36 år 
Hus pigaAnnaLenman24 år 
Kiöcks piganBrittaDanberg30 år 
drängenErichMenlös21 år 
CompanionJacobFischerogift, 23 år, brukar puder 
Silkes FabriquerenBartolomeusPeyronbebor egit hus gift, 41/28 år 
drängenPetterFröberg31 år 
pigaAnna 22 år 
pigaCaisa 24 år 
Högachtadt HerrDanielCammeckergift, 2ne döttrar 
Rådman Edell  
Vice auditeurenDanielRunborgogift, 32 år, brukar puder 
auditeurenDanielRunborg