Gå tillbaka
Arkivartiklar
Taggar/Ämnesord
arkivarkivhistorikerartiklar
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningarna i Nationell arkivdatabas (NAD). Arkivförteckningen listar vad ett arkiv innehåller och inleds oftast med en beskrivande historik. Klicka här om du endast vill få upp arkivförteckningar i NAD till arkiv som förvaras på Stadsarkivet.

I Stadsarkivets beståndsregister finns en lista över alla de ca 6000 arkiv vi förvarar. Du kan fritextsöka på namn eller ämnesord. Välj “Se detaljer” för det arkiv du vill veta mer om och få fram direktlänk till arkivförteckning i NAD.

I applikationen Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv finns en lista över de arkiv som innehåller kartor, ritningar, affischer eller annat material som planförvaras i Stadsarkivet Liljeholmskajen. Även detta register innehåller direktlänkar till NAD.

Läs gärna vår forskarhandledning “Beställ arkivhandling till läsesalen”, som beskriver hur du söker och beställer fram handlingar på Stadsarkivet.

Öppna
Tips!

Tänk på att Stadsarkivet förvarar fler arkiv än de som beskrivs i artiklarna!

Under artikelrubriken står arkivets unika referensnummer (SE/SSA/NUMMER) och arkivdatering.

Du hittar mer om arkivets innehåll i arkivförteckningen, se länk under Sök vidare.