Gå tillbaka

e-arkiv Stockholm

Öppna applikationen i nytt fönster
Sök vidare!

För moderna bygglovsärenden kan du söka i Stadsbyggnadskontorets e-arkiv.

Handlingarnas spännvidd är stor både i ämnesområde och tid, från 1700-talets första hälft till idag. I den arkiverade informationen finns områden som skola, kultur, miljö, hamnen, Stockholm vatten, socialtjänst, ekonomi och mycket mer. Tänk på att verksamhetsinformationen inte är komplett utan att det rör sig om utvalda delar. Vilken typ av information som verksamheterna har levererat kan du läsa mer om under menyn Innehåll i e-tjänsten.

Öppna