Gå tillbaka

Bygg- och plantjänsten

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
bygglovbygglovsritningarbygglovsärendenbyggnaderbyggplanerbyggärendendetaljplanerfastigheterkartakartorPL-kartorplanerritningarstadsplanerstadsplanering
Sök vidare!

Skrivna bygglovshandlingarna åren 1875-nutid är inte publicerade på grund av personuppgiftslagen (PUL). Kontakta eller besök Stadsbyggnadsexpeditionen för att ta del av dessa handlingar.

I applikationen Bygglov 1713-1874 kan du söka, öppna och ladda ner bygglovsritningar åren 1713-1874. Här behövs ingen e-legitimation. Därmed kan du genom att kombinera sökningar på Stadsarkivets webbplats och i Bygg- och plantjänsten ta del av samtliga bygglovsritningar för Stockholms stad digitalt!

Läs gärna vår forskarhandledning “Byggnadsritningar i Stockholm”, som beskriver hur du söker bygglovsritningar.

Stadsarkivet förvarar samtliga bygglovsritningar för åren 1713-1978 i original. Besök vår läsesal i Stadsarkivet Liljeholmskajen om du vill ta del av originalritningar.

kartor.stockholm.se kan du få fram aktuell fastighetsbeteckning genom att söka på en adress.

I “Jämför kartor” på webbplatsen Stockholmskällan kan du följa förändringar i kvartersnamn, tomtnummer, gatunamn och gatunummer genom att jämföra kartor från olika år.

Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1978 utsågs år 2011 till Världsminne av FN:s organ UNESCO.

Öppna
Tips!

Du behöver logga in med BankID (e-legitimation) för att öppna och ladda ner bygglovsritningar.

Fastighetsbeteckning (kvartersnamn + tomtnummer) ger ofta ett bättre sökresultat än adress.

Ambassader och skyddsobjekt kan omfattas av sekretess och visas då inte digitalt.