Allmänna barnhuset, forskarhandledning
Läs hur du söker i Allmänna barnhusets arkiv
Staden
Mer info Öppna
Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
Läs hur du söker och beställer fram arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Biblioteket, forskarhandledning
Läs hur du beställer biblioteksböcker på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Bouppteckningar, forskarhandledning
Läs hur du söker i bouppteckningar på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Byggnadsritningar, forskarhandledning
Läs hur du söker bygglovsritningar i Stockholm
Staden
Mer info Öppna
Kyrkoböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i kyrkoarkiv på Stadsarkivet
Länet
Mer info Öppna
Mantalsböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter
Staden
Mer info Öppna
Rotemansarkivet, forskarhandledning
Läs hur du söker i "Rotemannen"
Staden
Mer info Öppna
Sjukhusarkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sjukhusarkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Sjömanshus, forskarhandledning
Läs hur du söker i Stockholms sjömanshus arkiv
Staden
Mer info Öppna
Sociala arkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sociala arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna