Allmänna barnhuset, forskarhandledning
Läs hur du söker i Allmänna barnhusets arkiv
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
Läs hur du söker efter kartor, ritningar, fotografier och andra arkivmaterial relaterade till byggnader
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
Läs hur du söker och beställer fram arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Biblioteket, forskarhandledning
Läs hur du beställer biblioteksböcker på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckningar, forskarhandledning
Läs hur du söker i bouppteckningar på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Byggnadsritningar, forskarhandledning
Läs hur du söker bygglovsritningar i Stockholm
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kyrkoböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i kyrkoarkiv på Stadsarkivet
Länet
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Rotemansarkivet, forskarhandledning
Läs hur du söker i "Rotemannen"
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sjukhusarkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sjukhusarkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sjömanshus, forskarhandledning
Läs hur du söker i Stockholms sjömanshus arkiv
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sociala arkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sociala arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna