Gå tillbaka
e-arkiv Stockholm
Taggar/Ämnesord
arkivhandlingararkivregisterbetygfriskolafriskolorgymnasiumkommunarkivskolaskolorstadsarkiv
Sök vidare!

För moderna bygglovsärenden kan du söka i Stadsbyggnadskontorets e-arkiv.

Handlingarnas spännvidd är stor både i ämnesområde och tid, från 1700-talets första hälft till idag. I den arkiverade informationen finns områden som skola, kultur, miljö, hamnen, Stockholm vatten, socialtjänst, ekonomi och mycket mer. Tänk på att verksamhetsinformationen inte är komplett utan att det rör sig om utvalda delar. Vilken typ av information som verksamheterna har levererat kan du läsa mer om under menyn Innehåll i e-tjänsten.

Öppna
Tips!

En del handlingar har så kallad stark sekretess, t.ex. uppgifter ur socialtjänstens arkiv, och är inte sökbara via e-tjänsten. Det går då bra att vända sig till Stadsarkivets läsesal, ringa jourtelefon (ange nummer) eller skicka frågan via e-post (ange postadress).