Gå tillbaka
Personregister till kronotaxeringslängder
Sida ur kronotaxeringslängd 1795.
Sida ur kronotaxeringslängd 1795.
Taggar/Ämnesord
kronotaxeringslängderpersonerpersonforskningskattskattelängderskatter
Sök vidare!

Alla kronotaxeringslängder från 1701-1841 är skannade med vissa luckor och hittas i Riksarkivets Digitala Forskarsal.

 

Öppna
Tips!

Registret är en ingång till de kronotaxeringslängder som du hittar i Mantals- och kronotaxeringsregister här i Digitala läsesalen.

Register till kronotaxeringslängder för åren 1725, 1735, 1745, 1750, 1765, 1775, 1805, 1815 och 1825 är skannade och finns tillgängliga via Specialsök i Riksarkivets Digitala forskarsal. Vid Specialsök och Välj arkiv väljer du Register till kronotaxeringslängder 1725-1775, 1805-1825. Eller följ denna länk.

Register för åren 1801-1802 är ännu ej skannade.