Gå tillbaka
Brevskrivare i enskilda arkiv
Taggar/Ämnesord
brevenskilda arkivpersonforskning
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för respektive arkiv i Nationell arkivdatabas (NAD). Sök på det arkivbildarnamn som brevskrivarregistret hänvisar till, t.ex. ”Anna Lindhagens samling”.

Får du ingen träff i NAD? Sök på delar av namnet i Stadsarkivets beståndsregister, för att få fram korrekt arkivbildarnamn och referensnummer. Exempelvis ger sökning på ”P.K. Wahlströms brevsamling” ingen träff i beståndsregistret, medan sökning ”Wahlström” ger träff med korrekt arkivbildarnamn: ”Per Karl Wahlström”, referensnummer SE/SSA/0832.

Du kan också använda sökord “Brevskrivarregister” i Beståndsregistret, för att få fram en lista över arkiv som kan ingå i kortregistret.

Öppna
Tips!

Kom ihåg att du söker på den person som skrivit brevet, inte på det arkiv som brevet kan ingå i.

I kortregistret anges ofta namn på arkiv i förkortad form, t.ex. ”Sv.freds- o.skiljed.fören:s arkiv”. Du kan söka korrekt arkivbildarnamn i Stadsarkivets beståndsregister, se länk under ”Sök vidare”.