Gå tillbaka
Fastighetsböcker Stockholm
Okänd 1895
Taggar/Ämnesord
fastigheterfastighetsbokfastighetsböckerfastighetsägarehusinteckningarlagfarterservituttomter
Sök vidare!

Fastighetsboken är egentligen bara ett register över de lagfarter och servitut som finns på en fastighet. Via fastighetsboken får du hänvisning till ett datum och ett paragrafnummer för varje lagfart och servitut. Genom hänvisningarna kan du hitta lagfarterna och servituten i arkivserierna A1A – Lagfartsprotokoll respektive A2A – Inteckningsprotokoll i Stockholms rådhusrätt, Avdelning 1, Avdelningen för fastighetsärendens arkiv. Handlingarna till protokollen finns i arkivserierna A1B respektive A2B. Inga av ovanstående handlingar finns digitalt utan måste beställas fram till Stadsarkivets läsesal. Kontakta personalen i expedition för hjälp med beställningen.

Öppna
Tips!

Fastigheter kan ha ändrat namn och nummer över tid. Använd alternativa fastighetsnamn om du inte får träff på din sökning.

Känner du inte till fastighetsnamn på den adress du söker kan du använda applikationen Stockholmkällans tjänst Jämför kartor. Här kan du genom äldre och nyare kartor se vilka fastighetsnamn som finns och har funnits på adressen.