Gå tillbaka
Kvarter och adresser
Taggar/Ämnesord
adresserfastigheterfastighetsnummergatagatorgatunamngatunummerkvartertomtertomtnummer
Sök vidare!

Via webbplatsen ”Stockholmskällan” som du också hittar bland Stadsarkivets databaser, kan du jämföra kartor från olika tidsperioder. Med hjälp av rätt fastighetsnummer kan du hitta den fastighet du söker på kartan och därmed geografiskt placera fastigheten på Stockholmskartan.

I forskning kring det gamla Stockholm är man alltid hjälpt av att känna till kvarter och fastighetsnummer.

Sedan 1700-talet har fastigheterna i Stockholm ändrat tomtnummer minst två gånger. De två stora fastighetsnummerförändringarna skedde 1729 och 1810. Från 1729 numrerades tomterna i en grupp kvarter i löpande nummerordning. I nästa grupp kvarter började man om med löpande numrering, dock inte alltid med nr 1.

Från och med 1810 infördes ett nytt system och varje kvarter från denna tidpunkt fick en egen nummerserie. 

Om du vill forska kring en fastighet över tiden måste du veta vilket nummer den har haft eller fått. När du studerar olika källor anges där det tomtnummer som var aktuellt när källan skapades. Sällan anges det ett tidigare nummer, och förändringar av tomtnummer kan även ha skett långt senare t.ex. när tomter slagits samman eller delats.

Inte bara tomtnummer kan ha ändrats under årens lopp utan även själva kvartersnamnen.

Kvartersnamn uppstår i princip under 1730-talet.

Adressnummer/gatunummer införs först ca 1832, innan dess finns det bara tomt- eller kvartersnummer.

Öppna
Tips!

Fyll inte i för mycket! Använd en eller ett par sökfält och gå igenom träffarna. Fyller du i för mycket finns risk att du inte får någon träff.

Fyll i församling i rullistan för att se vilka kvarter som ingår i församlingen.

Använd olika stavningar om du söker på gatunamn.