Gå tillbaka
Sveriges befolkning 1990
Taggar/Ämnesord
adresserboendeortbostadsortfamiljerfödelsedatumfödelseortmantalsskrivenmantalsskrivning
Sök vidare!

Sök vidare i läsesalens datorer:

Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910, 1970, 1980

Sveriges dödbok 1901-2013

Öppna
Tips!

Hittar du inte personen du söker? Prova att ändra stavningen eller sök med så få uppgifter som möjligt.

Kom ihåg att födelsedatum betyder ÅÅÅÅ-MM-DD och inte personnummer ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX.

Sveriges befolkning 1990 är en sekundärkälla, du kan vid behov dubbelkolla uppgifterna genom att kontakta eller besöka aktuellt landsarkiv.

Skatteverket tog över folkbokföringen 1991-06-30.

Personer med skyddad identitet har tagits bor från databasen i enlighet med sekretesslagen.