Civilakt från 1680.
Civilakter 1660-1730
Bläddra i kortregister över civilakter i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1660-1730
Mer info Öppna
Generaldiarium i brottmål
Sök efter instämda personer i Stockholms rådhusrätts generaldiarium för brottmål
Staden – 1850-1926
Mer info Öppna
Exempel på memorial till Magistraten.
Register till memorial i Magistraten
Sök i digitaliserat kortregister över memorial i Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv
Staden – 1697-1835
Mer info Öppna
Remissdiarium i brottmål
Sök efter av polisen remitterade personer som suttit häktade, i Stockholms rådhusrätts remissdiarium för brottmål
Staden – 1850-1947
Mer info Öppna