Adress- och områdesregister
Bläddra i skannat kortregister över Stockholms äldre gatu-, kvarters- och områdesnamn.
Staden – 1700-1900-tal
Mer info Öppna
Vid Österlånggatan 1864. Blyerts och akvarell av G. W. Palm.
Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter
Sök fastighetsägare till fastigheter som stod på stadens mark
Staden – 1741-1821
Mer info Öppna
Fastighetsregister
Sök fastighetsägare i Stockholms stad, på Stadsarkivets webbplats
Staden – 1675-1875
Mer info Öppna
Gamla stan sett från Marieberg. Detalj ur Suecia antiqua et hodierna 1698-1701.
Fastighetsägare i Nikolai
Bläddra i kortregister över fastighetsägare i Nikolai församling.
Staden – 1652, 1676, 1683
Mer info Öppna
Holms tomtbok 1674.
Holms tomtbok över Katarina församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1674.
Staden – 1674
Mer info Öppna
Holms tomtbok 1679.
Holms tomtbok över Maria församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1679.
Staden – 1679
Mer info Öppna
Karta över Växjö 1855.
Kartor och ritningar från Städernas allmänna brandstodsbolag
Bläddra i kortregister över kartor och ritningar i Städernas allmänna brandstodsbolag.
Sverige – 1860-1940 (ca)
Mer info Öppna
Kvarter och adresser
Översättning av gamla adresser till nya.
Staden – 1730, 1810
Mer info Öppna
Ett av de förklarande korten i registter till bygglovshandlingar 1713-1874.
Register till Stockholms bygglov 1713-1874
Sök i kortregister över äldre bygglovshandlingar i Stockholms stad.
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna
Register till Stockholms bygglov 1875-1980
Hitta bygglovsritningar från Stockholms stad 1875-1980 med hjälp av registret.
Staden – 1875-1980
Mer info Öppna
Samlingen handritade kartor
Bläddra bland ett urval av handritade kartor ur Stadsarkivets samlingar.
Sverige – 1600-1900 (ca)
Mer info Öppna
Ritning till kinesiskt lusthus vid Barnängen, 1791.
Stadsarkivets ritningssamlingar
Sök i äldre digitaliserat kortregister över Stadsarkivets ritningssamlingar
Staden – 1600-tal - 1900-tal
Mer info Öppna
Stadsingenjörskontorets kartor
Sök i digitaliserat kortregister som hänvisar till kartor och planer från 1600- till 1900-tal.
Staden – 1630–1950 (ca)
Mer info Öppna
Detalj av församlingsritning 1791 över Tyska kyrkan i Gamla stan .
Stadsplaner och detaljkartor
Sök bland Stadsingenjörens detaljkartor över Stockholm
Staden – 1700- och 1800-tal
Mer info Öppna
Stockholms bygglov 1713-1874
Sök äldre bygglovsritningar i Stockholms stad
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna
Stockholms stadsarkivs flickr
Ett urval av bilder ur arkiven, mestadels kartor och ritningar över Stockholm och dess äldre byggnader.
Staden
Mer info Öppna
Köpebrev ur Topografikasamlingen på Stockholms stadsarkiv.
Topografikasamlingen
Sök i digitaliserat kortregister efter handlingar om platser i Stockholm
Staden – 1600-tal till nutid
Mer info Öppna
Stadskollegiets äganderättsutredningar i arkivet.
Äganderättsutredningar för fastigheter
Sök i digitaliserat kortregister över äganderättsutredningar för fastigheter
Staden – 1600-1922
Mer info Öppna
Detalj från Lundgrens karta 1885.
Ändrade namn på gator och allmänna platser
Sök i digitaliserat kortregister över ändrade namn på gator och allmänna platser i Stockholm 1878-1926
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna