Adress- och områdesregister
Bläddra i skannat kortregister över Stockholms äldre gatu-, kvarters- och områdesnamn.
Staden – 1700-1900-tal
Mer info Öppna
Vid Österlånggatan 1864. Blyerts och akvarell av G. W. Palm.
Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter
Sök fastighetsägare till fastigheter som stod på stadens mark
Staden – 1741-1821
Mer info Öppna
Fastighetsregister
Sök fastighetsägare i Stockholms stad, på Stadsarkivets webbplats
Staden – 1675-1875
Mer info Öppna
Gamla stan sett från Marieberg. Detalj ur Suecia antiqua et hodierna 1698-1701.
Fastighetsägare i Nikolai
Bläddra i kortregister över fastighetsägare i Nikolai församling.
Staden – 1652, 1676, 1683
Mer info Öppna
Holms tomtbok 1674.
Holms tomtbok över Katarina församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1674.
Staden – 1674
Mer info Öppna
Holms tomtbok 1679.
Holms tomtbok över Maria församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1679.
Staden – 1679
Mer info Öppna
Karta över Växjö 1855.
Kartor och ritningar från Städernas allmänna brandstodsbolag
Bläddra i kortregister över kartor och ritningar i Städernas allmänna brandstodsbolag.
Sverige – 1860-1940 (ca)
Mer info Öppna
Kvarter och adresser
Översättning av gamla adresser till nya
Staden – 1730, 1810
Mer info Öppna
Ett av de förklarande korten i registter till bygglovshandlingar 1713-1874.
Register till Stockholms äldre bygglovsritningar
Sök i kortregister över äldre bygglovshandlingar i Stockholms stad.
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna
Samlingen handritade kartor
Bläddra bland ett urval av handritade kartor ur Stadsarkivets samlingar.
Sverige – 1600-1900 (ca)
Mer info Öppna
Ritning till kinesiskt lusthus vid Barnängen, 1791.
Stadsarkivets ritningssamlingar
Sök i äldre digitaliserat kortregister över Stadsarkivets ritningssamlingar
Staden – 1600-tal - 1900-tal
Mer info Öppna
Detalj ur 1733 års karta av Petrus TIllaeus.
Stadsingenjörskontorets kartor
Sök i digitaliserat kortregister som hänvisar till kartor och planer från 1600- till 1900-tal.
Staden – 1630–1950 (ca)
Mer info Öppna
Detalj av församlingsritning 1791 över Tyska kyrkan i Gamla stan .
Stadsplaner och detaljkartor
Sök bland Stadsingenjörens detaljkartor över Stockholm
Staden – 1700- och 1800-tal
Mer info Öppna
Stockholms äldre bygglovsritningar
Sök äldre bygglovsritningar i Stockholms stad
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna
Köpebrev ur Topografikasamlingen på Stockholms stadsarkiv.
Topografikasamlingen
Sök i digitaliserat kortregister efter handlingar om platser i Stockholm
Staden – 1600-tal till nutid
Mer info Öppna
Stadskollegiets äganderättsutredningar i arkivet.
Äganderättsutredningar för fastigheter
Sök i digitaliserat kortregister över äganderättsutredningar för fastigheter
Staden – 1600-1922
Mer info Öppna
Detalj från Lundgrens karta 1885.
Ändrade namn på gator och allmänna platser
Sök i digitaliserat kortregister över ändrade namn på gator och allmänna platser i Stockholm 1878-1926
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna